Rasfoire documente

Decretul 134/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Decretul 135/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Hotarirea 7/2019 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Hotarirea 8/2019 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Decretul 136/2019 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Ordinul 719/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Ordinul 731/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019

Ordinul 732/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 172 din 04-mar-2019