Rasfoire documente

Decizia 785/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi a cap. VI - Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat [art. 97-105] din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi a art. 53 şi art. 73 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Hotarirea 121/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Hotarirea 122/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Niţă Mihai-Sandu

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Ordinul 77/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în perioada 26-27 februarie 2019

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Ordinul 537/2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 974/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Ordinul 34/2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019

Ghid din 2019 pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică

publicat in M.Of. 178 din 06-mar-2019