Rasfoire documente

Decizia 757/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2), prin raportare la art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Hotarirea 111/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Muscat la 5 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Hotarirea 114/2019 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Ordinul 8/2019 privind aprobarea siglei şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru personalul angajat al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Ordinul 796/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Ordinul 3207/2019 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019

Hotarirea 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură

publicat in M.Of. 174 din 05-mar-2019