Rasfoire documente

Ordinul 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 5/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 6/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Decretul 131/2019 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Decizia 713/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi a sintagmei ''în regim de putere publică'' din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 2/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 3/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 4/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Decizia 714/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 104/2019 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Ordinul 264/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019

Hotarirea 3/2019 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 161 din 28-feb-2019