Rasfoire documente

Hotarirea 6/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Decretul 132/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Decretul 133/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Decizia 731/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Hotarirea 7/2019 privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Hotarirea 8/2019 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Norma din 2019 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Hotarirea 18/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Regulament din 2019 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019