Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Decizia 715/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Ordinul 35/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare, a Metodologiei de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019