Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2019 de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Hotarirea 7/2019 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Decretul 130/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Decizia 716/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Decizia 717/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Ordinul 33/2019 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Ordinul 34/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat între producătorii de energie electrică şi furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019

Hotarirea 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

publicat in M.Of. 158 din 27-feb-2019