Rasfoire documente

Decizia 860/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală, ale art. 3 alin. (3) şi (4) lit. a) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 451/2019 privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 2073/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 2074/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Satului ''Dimitrie Gusti'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 2075/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional ''George Enescu'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019

Ordinul 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 156 din 27-feb-2019