Rasfoire documente

Ordinul 3130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine - cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Decizia 22/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Hotarirea 68/2019 privind aprobarea stemei comunei Găgeşti, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Hotarirea 69/2019 privind aprobarea stemei comunei Petrova, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Hotarirea 70/2019 privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Hotarirea 71/2019 privind aprobarea stemei comunei Peciu Nou, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Hotarirea 72/2019 privind aprobarea stemei oraşului Buziaş, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Ordinul 3131/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiei pentru transportul public local de suprafaţa al studenţilor, repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat din România

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019

Ordinul 3132/2019 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2019