Rasfoire documente

Decretul 117/2019 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Decizia 697/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 75/2019 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Complexului Sportiv Naţional ''Lia Manoliu'' Bucureşti, instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 76/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 77/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 78/2019 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Hotarirea 79/2019 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019

Ordinul 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019

publicat in M.Of. 138 din 21-feb-2019