Rasfoire documente

Decizia 695/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 553 alin. (2), art. 595 alin. (2), art. 597 alin. (1) şi art. 598 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 136 din 20-feb-2019

Ordinul 101/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi al instituţiilor aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 136 din 20-feb-2019

Ordinul 186/2019 privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia pentru corectarea erorilor materiale în varianta în limba română a textului Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, semnat la Skopje la 27 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2012

publicat in M.Of. 136 din 20-feb-2019

Decizia 1/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile vizând interpretarea dispoziţiilor art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) şi a dispoziţiilor art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 (art. 215 din Legea nr. 207/2015), în sensul de a stabili dacă, în ipoteza în care s-a dispus o condamnare pentru evaziune fiscală şi obligarea condamnatului la plata sumelor datorate bugetului de stat (debit principal şi accesorii), prescripţia dreptului de a stabili obligaţiile fiscale şi prescripţia dreptului de a cere executarea silită curg de la data săvârşirii faptelor sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare

publicat in M.Of. 136 din 20-feb-2019