Rasfoire documente

Decretul 9/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 11/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 12/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 13/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 14/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 15/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 16/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 17/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 18/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 19/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 20/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 21/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 22/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 23/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 24/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 25/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 26/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 27/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 28/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 29/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 30/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1018/2018 privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1021/2018 privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1042/2018 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Grigore Sturza'' al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1043/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 7/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 8/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Decretul 10/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Hotarirea 1041/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2019