Rasfoire documente

Decizia 596/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Hotarirea 56/2019 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Hotarirea 60/2019 privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Ordinul 13/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Ordinul 87/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 10 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Ordinul 274/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Ordinul 513/C/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Regulamentul 2/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Rectificare din 2019 în anexele nr. 1-5 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 22 ianuarie 2019, cu referire la cuprinsul tabelelor corespunzătoare anexelor nr. 1, 4, 8, 12 şi, respectiv, 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.941/C/2018

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Ordinul 1384/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Hotarirea 4/2019 privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Memorandum de Intelegere din 2018 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019