Rasfoire documente

Legea 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Decretul 4/2019 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Decizia 674/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Hotarirea 1012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Ordinul 1664/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Ordinul 3/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019