Rasfoire documente

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Ordinul 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Hotarirea 4/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Decizia 31/2019 privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Decizia 32/2019 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Nicolae Jecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Ordinul 91/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pajo Water Field din judeţul Prahova, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Ordinul 13/2019 privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, aplicabil în perioada 1 martie-30 iunie 2019

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019