Rasfoire documente

Hotarirea 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Decizia 869/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Ordinul 90/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Ordinul 3100/2019 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Ordinul 3102/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''gimnazial'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Reformat ''Wesselenyi'' din municipiul Zalău

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Decizia 83/2018 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea art. 15^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019

Rectificare din 2019 în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2019