Rasfoire documente

Legea 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decretul 1087/2019 pentru promulgarea Legii privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Hotarirea 976/2019 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 544/2019 pentru revocarea domnului Cătălin Ţibuleac din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 545/2019 pentru numirea domnului Ion Munteanu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Decizia 546/2019 pentru eliberarea doamnei Claudiţa Selavărdeanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Ordinul 1929/2019 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Ordinul 233/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Metodologie din 2019 pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Ordinul 1927/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019

Ordinul 1159/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1035 din 24-dec-2019