Rasfoire documente

Ordinul 663/2019 pentru modificarea Normelor privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 150/2018

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 238/2019 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2020

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 240/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă CEZ Vânzare - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 241/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Electrica Furnizare - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 242/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 243/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie Muntenia - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 244/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă E.ON Energie România - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 245/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Engie România - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 246/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă SPEEH Hidroelectrica - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 247/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă MET România Energy - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 248/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Restart Energy One - S.R.L.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 249/2019 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienţilor casnici de către furnizorul de ultimă instanţă Tinmar Energy - S.A.

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 250/2019 pentru aprobarea tarifelor generice pentru energie electrică aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019

Ordinul 1166/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 1034 din 23-dec-2019