Rasfoire documente

Legea 248/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Decretul 1095/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Decretul 1096/2019 pentru numirea în funcţiile de consilier prezidenţial şi consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Decizia 540/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2), (6) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Ordinul 5554/2019 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2019-2020

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Hotarirea 4/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019

Rectificare din 2019 în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.105/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 1033 din 23-dec-2019