Rasfoire documente

Decizia 652/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. a) şi ale art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Ordonanta urgenta 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decizia 542/2019 privind numirea domnului Valentin-Constantin Bretfelean în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decizia 543/2019 pentru numirea domnului George Scarlat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Hotarirea 79/2019 pentru completarea Normelor privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 52/2019

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 241/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1085/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 242/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1091/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1092/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1093/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1094/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1086/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 244/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1088/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 245/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1089/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 246/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ''Apele Române''

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Decretul 1090/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ''Apele Române''

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Legea 247/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019