Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Hotarirea 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Hotarirea 975/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 661/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''AVIOANE CRAIOVA'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Decizia 539/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (5^5) coroborat cu art. 1 alin. (5^7) şi (5^9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordinul 434/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 400/2019 privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordinul 1090/2019 privind transpunerea în legislaţia naţională a apendicelor A-I ale anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune de evaluare a zgomotului, în conformitate cu Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordinul 4958/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordinul 3264/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordinul 1334/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019