Rasfoire documente

Reguli din 2019 pentru eliminarea şi/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricţionarea formării preţurilor pe piaţa angro de energie electrică

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 969/2019 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Decretul 1084/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ca zile libere

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 972/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Negreni, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 973/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Ulieşti, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 974/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Ordinul 68/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Ordinul 236/2019 privind aprobarea regulilor pentru eliminarea şi/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricţionarea formării preţurilor pe piaţa angro de energie electrică

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Hotarirea 21/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Ordinul 3766/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019

Ordinul 1765/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 1029 din 20-dec-2019