Rasfoire documente

Hotarirea 962/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Ordonanta urgenta 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Hotarirea 4/2019 privind numirea în funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Ordonanta urgenta 77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Hotarirea 961/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Hotarirea 963/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Ordinul 3407/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Decizia 54/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019