Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Ordinul 229/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Ordinul 222/2019 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 648/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Hotarirea 937/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Inspecţia Judiciară, şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 517/2019 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 518/2019 privind numirea domnului Aurel Simion în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 519/2019 pentru numirea domnului Ovidiu Şandor în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 520/2019 privind numirea domnului Claudiu Daniel Catana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 521/2019 pentru numirea doamnei Mariana Cotoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 522/2019 pentru numirea domnului Eduardt Cozminschi în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 523/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina-Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Decizia 524/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Ionel Floricel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Ordinul 3194/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019