Rasfoire documente

Declaratia 3/2019 consacrată marcării a 30 de ani de la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Hotarirea 23/2019 privind acordarea cetăţeniei române, cu titlu de ''cetăţenie de onoare'', domnului Menachem Hacohen

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Decizia 650/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Regulamentul 12/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Ordinul 1218/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii IFN CREDIT EUXIN - S.A.

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Regulamentul 3/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Ordinul 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Ordinul 221/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019