Rasfoire documente

Hotarirea 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Hotarirea 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Decizia 560/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177 raportat la dispoziţiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Ordinul 1878/2019 pentru modificarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.670/2019

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Ordinul 1880/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Ordinul 1881/2019 privind suplimentarea cifrei de şcolarizare pentru rezidenţiat cu un număr de 2.448 locuri, pentru anul universitar 2019-2020, aferent absolvenţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care au obţinut punctajul minim de promovare

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Decizia 49/2019 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 72 teza a II-a din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019

Ordinul 1879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 1010 din 16-dec-2019