Rasfoire documente

Ordinul 568/2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi din domeniul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Legea 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Decretul 1050/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Decretul 1054/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Ordinul 1121/2019 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Legea 234/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019

Hotarirea 947/2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor

publicat in M.Of. 1004 din 13-dec-2019