Rasfoire documente

Decizia 649/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 429 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019

Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019''

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019

Ordinul 3265/2019 pentru stabilirea conturilor de disponibilităţi şi a conturilor de venituri bugetare aferente activităţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019

Ordinul 3741/2019 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna decembrie 2019

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019

Ordinul 1108/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019

Ordinul 1852/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1003 din 13-dec-2019