Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Decretul 114/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Decretul 115/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Decretul 116/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Hotarirea 54/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Decizia 24/2019 privind numirea prin mobilitate a domnului Gyorke Zoltan în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Ordinul 1696/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Ordinul 66/2019 privind modificarea punctului 9 subpunctul 9.2 - Derularea şi verificarea procedurii de achiziţii din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 ''Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019