Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordonanta urgenta 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordonanta urgenta 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 285/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.409(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 288/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.436(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 289/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP 2010), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.437(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 296/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.423(98) şi Rezoluţia MSC.438(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 300/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Rezolutia MSC.409(97)/2016 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Rezolutia MSC.436(99)/2018 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Rezolutia MSC.437(99)/2018 Amendamente la Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP 2010)

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Rezolutia MSC.423(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Rezolutia MSC.438(99)/2018 Amendamente la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordinul 287/2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.442(99) a Comitetului de siguranţă maritimă din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019