Rasfoire documente

Hotarirea 990/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 662/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Hotarirea 994/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Hotarirea 995/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Hotarirea 996/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Ordinul 3441/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019

Decizia 238/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 161/2018

publicat in M.Of. 1057 din 31-dec-2019