Rasfoire documente

Hotarirea 986/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Hotarirea 987/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Hotarirea 988/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Hotarirea 989/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 486/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Ordinul 132/2019 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 98/2015

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Ordinul 427/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Ordinul 5633/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019

Decizia 1362/2019 privind condiţiile tehnice referitoare la utilizarea reţelelor publice mobile de comunicaţii electronice şi conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT

publicat in M.Of. 1056 din 31-dec-2019