Rasfoire documente

Ordinul 155/2019 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 558/2019 pentru eliberarea domnului Dorin Corcheş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 559/2019 privind numirea domnului Ion Vasile în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 560/2019 privind numirea doamnei Emilia Gane în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decretul 1330/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 1554/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INFO ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Decizia 1555/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MB EUROPA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019

Ordinul 3442/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

publicat in M.Of. 1055 din 31-dec-2019