Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Hotarirea 980/2019 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Ordinul 267/2019 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea Actului adiţional nr. 3 pentru anul 2019

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Legea 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Decretul 1332/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Actul Aditional 3/2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Ordinul 252/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2020, a bugetului acţiunilor multianuale, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Ordinul 251/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum şi pentru modificarea acestuia

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019