Rasfoire documente

Ordinul 1961/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Hotarirea 984/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Legea 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Decretul 1331/2019 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Decizia 556/2019 privind eliberarea domnului Mihai-Cătălin Necula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Decizia 557/2019 privind numirea domnului Gheorghe Sorescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordinul 3807/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2020

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019