Rasfoire documente

Ordinul 585/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative ''produs montan'' şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1319/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1320/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1321/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1322/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1323/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1324/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1325/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1326/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1327/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1328/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1329/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Legea 259/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1301/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Legea 260/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1302/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1317/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019

Decretul 1318/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1051 din 30-dec-2019