Rasfoire documente

Norma 28/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1303/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1304/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1305/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1306/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1307/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1308/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1309/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1310/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1311/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1312/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1313/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decretul 1314/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Ordinul 580/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dor Mărunt din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Hotarirea 26/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Hotarirea 24/2019 privind constituirea Grupului pentru combaterea cancerului

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Hotarirea 25/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Hotarirea 27/2000 modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Decizia 11/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 decembrie 2019-6 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Ordinul 3799/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019