Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 249/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1291/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 250/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1292/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1293/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 252/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1294/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 253/2019 privind câinii salvamont

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1295/2019 pentru promulgarea Legii privind câinii salvamont

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Legea 254/2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Decretul 1296/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Ordinul 3774/2019 privind reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea şi aplicarea ştampilei pe documentele depuse de instituţiile publice la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Ordinul 1942/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea acestora

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019