Rasfoire documente

Decizia 484/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sub aspectul sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane''

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018

Hotarirea 918/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)''

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018

Hotarirea 919/2018 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018

Decizia 16/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: ''Dacă motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în momentul pronunţării, dar pe care nu o mai are în momentul redactării motivelor; ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 406 alin. (2) din Codul de procedură penală''

publicat in M.Of. 993 din 23-noi-2018