Rasfoire documente

Ordinul 5461/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011

publicat in M.Of. 990 din 22-noi-2018

Ordinul 1469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 990 din 22-noi-2018

Metodologie-Cadru din 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

publicat in M.Of. 990 din 22-noi-2018

Hotarirea 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior

publicat in M.Of. 990 din 22-noi-2018

Hotarirea 892/2018 privind reorganizarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desfiinţarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul pomiculturii

publicat in M.Of. 990 din 22-noi-2018