Rasfoire documente

Decizia 664/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Decizia 421/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul M.199/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul M.200/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 1474/2018 pentru aprobarea valorii totale a schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii'', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 5472/2018 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 1558/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018