Rasfoire documente

Ordinul 5472/2018 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 1558/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 1474/2018 pentru aprobarea valorii totale a schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii'', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Decizia 664/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, specific sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul M.200/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul M.199/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Ordinul 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018

Decizia 421/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 996 din 26-noi-2018