Rasfoire documente

Decizia 20/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-26 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Decizia 305/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Circulara 28/2018 privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Hotarirea 916/2018 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Hotarirea 923/2018 pentru modificarea pct. VII subpct. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Decizia 295/2018 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Iulia Cârcei, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Ordinul 1464/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor''

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018

Ordinul 3648/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului TEZAUR - ediţia Centenar, aferent lunii noiembrie 2018

publicat in M.Of. 994 din 23-noi-2018