Rasfoire documente

Hotarirea 171/2018 privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi vicepreşedinte al Senatului

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Hotarirea 172/2018 pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Hotarirea 906/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării şi ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Hotarirea 907/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Decizia 14/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''Care este numărul de judecători ce intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri date de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală şi care vizează o hotărâre ce a fost pronunţată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior''

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018

Hotarirea 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 988 din 22-noi-2018