Rasfoire documente

Legea 263/2018 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Tratat din 2017 de extrădare între România şi Republica Argentina

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Decretul 904/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Ordinul 162/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 78/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea excepţiilor de la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală pentru unele produse ce conţin alte alimente şi numai un procent mic de carne sau produse din carne

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Ordinul 1557/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Ordinul 2581/2018 privind declasarea monumentului istoric Casă, cod LMI B-II-m-B-19777, situat la adresa poştală str. Toneanu Vasile 9, sector 3, municipiul Bucureşti din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Ordinul 4464/C/2018 privind completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.926/C/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018

Hotarirea 913/2018 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., a terenului în suprafaţă de 110,1079 ha, în vederea realizării obiectivului ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit''

publicat in M.Of. 986 din 21-noi-2018