Rasfoire documente

Acord din 2017 de securitate socială între România şi Republica Orientală a Uruguayului

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 926/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decizia 465/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 262/2018 pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 903/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 266/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 910/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 267/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 911/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 268/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 912/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 269/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 913/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 270/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 914/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 271/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 915/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Legea 272/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018

Decretul 916/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 984 din 21-noi-2018