Rasfoire documente

Hotarirea 82/2018 pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Ordinul 1612/2018 privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2018

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Hotarirea 893/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018

Decizia 456/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 971 din 16-noi-2018