Rasfoire documente

Legea 265/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Decretul 906/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Hotarirea 903/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Decizia 73/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare''

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Hotarirea 1044/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Circulara 27/2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea (revizuire) Curţii Europene a Drepturilor Omului din 5 decembrie 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 13 septembrie 2018

publicat in M.Of. 978 din 19-noi-2018