Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 500/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. d) şi ale art. 155 alin. (4) din Codul penal, precum şi ale art. 18 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 607/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Hotarirea 904/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Hotarirea 905/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Decizia 293/2018 privind înfiinţarea Comitetului pentru elaborarea Planului naţional pentru autism pentru perioada 2020-2022

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Ordinul 284/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Ordinul 285/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Ordinul 1453/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov al Municipiului Bucureşti şi al Judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018

Ordinul 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ''Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare'', indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015

publicat in M.Of. 977 din 19-noi-2018