Rasfoire documente

Decizia 638/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Hotarirea 889/2018 pentru aprobarea declasificării unor informaţii clasificate secret de stat cu nivel de secretizare ''secret'' elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 1973-1987

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Hotarirea 895/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Ordinul 4430/C/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Ordinul 4431/C/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, care au avut calitatea de militar angajat pe bază de contract

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018

Decizia 15/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ''în interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. (1) şi (5) din Codul penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă «executată sau considerată ca executată» se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispoziţiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal''

publicat in M.Of. 975 din 19-noi-2018