Rasfoire documente

Hotarirea 871/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018

Hotarirea 878/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Satu Mare, precum şi trecerea parţială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018

Ordinul 1610/2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2018

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018

Actul Aditional 2/2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018

Ordinul 1717/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Accesibilizarea staţiilor de metrou în funcţiune pentru persoanele cu deficienţe de vedere''

publicat in M.Of. 974 din 16-noi-2018